Zpracování osobních údajů

✴ Webové stránky Jóga s Rádhou nepoužívají žádné cookies.

✴ Osobní údaje, které o vás shromažďuji jsou pouze vaše jména a emailové adresy. Vyjimečně to mohou být i telefonní čísla (omluvy, rychlé vzkazy atp.)

✴ V některých případech se vás mohu zeptat na váš zdravotní stav a vaše zkušenosti s jógou. Tyto informace nikde neshromažďuji a slouží jen pro posouzení dané situace.

✴ Žádné údaje o vás nepoužívám k jiným účelům než k občasnému rozesílání zpráv o připravovaných akcích.

✴ Nepřejete-li si tyto zprávy dostávat, napište mi, a váš kontakt zruším.

✴ Kdyby se vám cokoli nezdálo, tak mi prostě napište :-)


Storno podmínky jednodenních a vícedenních kurzů

1. Pro rezervaci místa na jednodenní nebo vícedenní kurz je nutné uhradit předem zálohu. Záloha je nevratná a slouží jako záruka pro pořádání kurzu a jeho organizaci. Pokud si ale účastník najde za sebe náhradu, je možné zálohu převést.

2. Celý účastnický poplatek je potřeba uhradit před začátkem akce a je podmínkou účasti.

3. Lze jej také uhradit celý předem do určitého data a získat tím „Early bird“ slevu, je-li tato sleva pro danný kurz nastavena. Nebude-li se účastník moci zúčastnit kurzu a zaplatil celou částku předem a oznámí svoji neúčast celé dva pracovní dny před začátkem konání kurzu bude kurzovné, ponížené o nevratnou zálohu, vráceno.

4. Pokud účastník odstoupí od smlouvy méně než dva celé pracovní dni před plánovaným datem konání kurzu nebo dokonce v den konání kurzu je tato služba považována za uskutečněnou a účastník ztrácí nárok na vrácení uhrazené částky. Účastník ale může i v takovéto situaci za sebe poslat náhradníka nebo požádat o zaslání jedné knihy z našeho eshopu dle vlastního výběru zdarma.

5. Při přerušení účasti během akce ze strany účastníka se kurzovné nevrací. Dojde-li ke zrušení akce ze strany pořadatele, budou peníze vráceny v plné výši.

6. Aby se daná akce mohla uskutečnit, je třeba, aby byl s dostatečným předstihem proveden minimální počet rezervací.

Máte-li jakoukoli nejasnost, raději mi napište nebo zavolejte...

✴ Lóka samastha sukhino bhavantú ✴ Šťastné ať jsou všechny bytosti ve všech světech